Bağlarbaşı Mahallesi. Atatürk Caddesi. Sakarya Sokak No: 35/42 Maltepe / İSTANBUL

Çocuklar İçin Felsefe Eğitimi Nedir?

Çocuklar İçin Felsefe Eğitimi Nedir?

Çocuklar için felsefe nedir? Sorusunun yanıtı, bildiğimiz felsefe tanımından biraz farklıdır. Çünkü çocukların düşünme ve dünyayı algılama biçimi yetişkinler gibi değildir.

P4c eğitimi; bu alandaki bilgilerin ve öğretilerin anlayabilecekleri şekilde basitleştirilmesini, karmaşık kavramlardan arındırılmasını ve felsefi konuların daha eğlenceli bir hâle getirilmesini gerektirir. Bu, çocuğun eleştirel düşünmesini sağlamak; merak eden, sorgulayan ve üretken bir birey olarak yetişmesine destek olmak için önemlidir.

P4c eğitimi dersleri onların soyut düşünme, analiz yapma, kıyaslama, akıl yürütme ve muhakeme becerilerini geliştirir.

Çocuklar İçin Felsefe Yaklaşımı Nedir?

P4c yaklaşımı, onlara filozofların düşüncelerini ve felsefe tarihini öğretmeyi gütmez. Bilakis bu yaklaşımın hedefi, çocukların felsefi sorunlara karşı felsefi cevaplar bulabilme ve problemler üzerine düşünceler geliştirebilme becerilerini desteklemektir.

Söz konusu yaklaşım kısaca P4C kavramıyla ifade edilir. Bu alandaki uygulamalar çocukların mental gelişimlerini desteklemeye ilâveten sosyalleşmelerini, toplumda daha aktif bir birey olarak yer almalarını da sağlar.

Çocuklar İçin Felsefe Yöntemi Nedir?

Çocuklarda felsefi diyaloglar vasıtasıyla eleştirel düşünmeyi geliştirme tekniğidir. Bakış açılarını zenginleştiren bu yöntem, çocukların olayları daha iyi değerlendirip yorumlamalarını kolaylaştırır.

P4c Eğitmen Eğitimi sertifika programına katılmak için hemen kayıt formunu doldurarak başvuru yapabilirsiniz. Eğitim içeriğini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

P4C Eğitimi Faydaları Nelerdir?

P4C eğitimi avantajları kendini zihinsel fonksiyonlar, psikolojik ve sosyal gelişim üzerinde gösterir. P4C kısaltmasının açılımı; ‘Çocuklar için Felsefe’ (Philosphy for Children) veya ‘Topluluklar için Felsefe’ (Philosophy for Communities) şeklinde ifade edilebilir.

Bazıları ise bu kısaltmanın; Philosophy for 4C anlamına geldiğini söyler. Bu ise; işbirliği, düşünce, özen ve üretkenlik mânâsına gelir.

P4C eğitimi faydaları ise maddeler hâlinde şöyle özetlenebilir:

  • Eleştirel düşünme yetisi kazandırır.
  • İşbirliğine dayalı düşünme, birlikte düşünme becerisini geliştirir.
  • Çocuklar İçin Felsefe Özenli Düşünme becerilerini geliştirir.
  • Dilin daha etkili kullanılmasını sağlar.
  • Neden-sonuç ilişkisi kurma becerisini artırır.
  • Özgüveni destekler.
  • Farkındalığı artırır.
  • Kendini daha iyi ifade etmeye ve farklı perspektiflerden bakmaya olanak tanır.
  • Argüman geliştirme  ve sorgulama becerisini geliştirir.

P4C Eğitim Yöntemi Nedir?

Bu pedagojik yaklaşım; çocukluk ve gençlik döneminde sosyal ve bilişsel becerileri artırmak için kullanılan bir yöntemdir. Felsefi sorgulamalara ve işbirlikçi diyaloglara dayanır. Bu yenilikçi anlayış; kişilerin akademik kazanımlarını artırmalarına, iletişim ve düşünme yeteneklerinin gelişimine katkıda bulunur.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Bize Ulaşın