Cevizli Mah, Zuhal Cd. No: 44 Kat: 1, Ofis:231 34846 Maltepe/İstanbul

Wisc-r Zeka Testi Nedir?

Wisc-r Zeka Testi Nedir?

 Wisc-r zeka testi nedir? Wisc-r testi; Sözel yönelim ve Performans yönelim olmak üzere 2 bölümden oluşur. Her bölümde 1 alt testle birlikte yedek ve 5 ana alt test olmak üzere toplamda 12 alt testten oluşmaktadır. Her alt testin soruları yönergeye uygun bir şekilde çocuğa yöneltilir ve çocuktan bu sorunları cevaplaması istenir.

Wisc-r Zeka Testi Kimlere Uygulanır?

6-16 yaş grubuna yönelik olarak bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek için uygulanan bireysel bir zeka yönelim testidir. Bu test bireysel olarak uygulanan bir testtir.

Wisc-r  Zeka Testini Kimler Uygulayabilir?

Wisc-r zeka testi nedir, kimler uygulayabilir? Wisc-r Zeka testini wisc-r zeka testi eğitimi almış ve wisc-r zekat esti uygulayıcı sertifikasına sahip olanlar uygulayabilirler.

Wisc-r eğitimini aile danışmanları, özel eğitim bölümü öğrencileri ve mezunları, psikologlar, çocuk gelişimi bölümü, okul öncesi bölümü öğrencileri ve mezunları , psikolojik danışmanlar alma hakkına sahiptirler.

Yüksek Lisans mezunları, yukarıdaki bölümlerin son sınıf öğrencileri ve yüksek lisansı veya doktorası psikoloji, psikolojik danışmanlık olan bireyler de dahil olmak üzere WISC-R eğitimine katılabilirler.

Wisc-r Zeka Testi İçeriği Nasıldır?

Wisc-r Testi Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup bir oturumda tek bir kişiye uygulanmaktadır. Wisc-r Testi Uygulama Şekli: Her alt testin sorularını yönergeye uygun bir biçimde çocuğa yöneltilir ve çocuktan bu soruları yanıtlaması beklenir.

Wisc-r testi, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Her bölümde bir yedek ve 5 ana test olmak üzere altı alt testten oluşmaktadır. Herhangi bir alt testin bozulması sonucunda bozulan alt testin bulunduğu bölüme ait yedek testler uygulanır.

Zeka Testi Soruları Nelerdir?

Wisc-r zeka testi soruları nelerdir? Wisc-r zeka testi soruları 2 ana başlıktan oluşmaktadır.

WISC-R zeka testi soruları 1. Grup için

A) Sözel

 1. Genel Bilgi; Çocuğun doğal ve okul çevresi ile birlikte kültürel ortamından ne kadar bilgi öğrendiğini ve bu bilginin seviyesini gösteren bir alt testtir.
 2. Benzerlikler; Çocuğun iki olgu veya nesne arasında olan benzerlik kurarken soyutlama ve genelleme yapması ve bu durumu doğru bir şekilde ifade edip edemediğini gösteren bir alt testtir.
 3. Aritmetik; Çocuğun odağını bir probleme yönlendirebilmesi ve öğrenme yeteneğini gösteren, zaman sınırlaması ile birlikte yapılan bir alt testtir.
 4. Sözcük Dağarcığı; Çocuğun bildiği kelime sayısını ve kelimeleri ifade etme becerisini ölçen bir alt testtir.
 5. Yargılama; Durum değerlendirmeyi, akıl yürütme becerisini , duygusal ve mantıksal gelişmişlik düzeyini göstermeyi hedefleyen bir alt testtir.
 6. Sayı Dizisi; Çocuğun işitsel uyaranlara karşı hatırlama kabiliyetini gösteren bir alt testtir.

WISC-R zeka testi soruları 2. Grup için

B) Performans

 1. Resim Tamamlama; Çocuğun dikkatini görsel uyaranlara odaklayabilme yeteneğiyle ilgili bir alt testtir. Çocuktan resimde bulunmayan eksik olan ayrıntıları tespit etmesi beklenir.
 2. Resim Düzenleme; Olaylar serisini anlama, neden – sonuç ilişkisi kurabilme, olayları değerlendirme yetkinliğiyle ilgili bir alt testtir.
 3. Küplerle Desen; Görsel–hareketsel–mekansal koordinasyon kurarak parçadan bütüne gidebilme bunun yanı sıra ön tahmin ve sezgi yeteneğiyle ilgili bir alt testtir.
 4. Parça Birleştirme; Görsel ve hareketsel koordinasyon kurarak parça – bütün ilişkisi kurmasıyla ilgilidir.
 5. Şifre; Çalışma hızı, görsel-hareketsel koordinasyon, sıralama becerisi bununla birlikte psiko-motor hız, görsel uyaranları hatırlama ve konsantrasyon yeteneği ile ilgili bir alt testtir.
 6. Labirentler; El – göz koordinasyonu  kurabilme ve figür – zemin farkındalığı ölçme ile ilgili bir alt testtir.

NOT : Sayılar ve labirentler alt testleri yardımcı ek testlerde bulunmaktadır.

Wisc-r Zeka Testi Raporu Neler İçerir?

Test sonucunda çocuğun;

1. Sözel becerileri ile birlikte somut durumlara verdiği tepkilerle performans becerileri ölçülür,   

2. Eğitim geçmişi ve kültürel girdilere bağlı sözel becerileri ve sözel olmayan somut durumlara verdiği tepkileri kullanılarak performans becerileri ölçülür, 

ve bu beceriler zekâ puanının elde edilmesinde yol gösterir.

Wisc-r Zeka Testi Yorumlama Nasıl Yapılır?

Sözel ve performans becerilerinin birbirleriyle ilişkisi, zeka puanından daha önemli bir ölçüdür. Çünkü, testin uygulanmasına sebep olan  özgül öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, ruhsal problem, geç konuşma gibi problematik alanlar sonucu olumsuz etkileyebilir. Çocuk bu alanlarda eğitime tabi tutulmakla birlikte test tekrar edilirse sözel beceriler ve performans becerileri yükselebilir. Bu durumda çocuk teste daha yüksek beceriler ile birlikte katılır ve zeka puanını yükseltebilir.

Aileler eğitim sonrası yapılan ikinci testte zekâ puanının yükselmesini maalesef ki çocuğun zekasının arttığı yönünde yorumlayabilmektedirler. Oysa zeka arttırılabilir veya düşürebilir bir kavram değildir. Testin zekaya bağlı performans ile ölçülmesi, eğitim sürecinde ortaya çıkan performansı etkileyen olumsuz durumun ortadan kalkması test sonucunu etkiler.

Wisc-r Zeka Testi Puan Aralığı Nedir?

Test sonucunda: 

– 0-24 alan bir kişinin puan aralığı zihinsel engeli

– 25-44 alan bir kişinin puan aralığı öğretilebilir zihin engeli

– 45-75 alan bir kişinin puan aralığı eğitilebilir zihinsel engeli

– 76-89 alan bir kişinin puan aralığı alt sınır zekâyı

– 90-110 alan bir kişinin puan aralığı normal zekâyı

– 111-129 alan bir kişinin puan aralığı parlak zekâyı

– 130-160 alan bir kişinin puan aralığı üstün zekâyı

– 160 alan bir kişinin ve üstü puan ise dahiliği gösterir.

Test tekrar edilmesi gerekirse 6 ay beklenmesi gerekir.

Wisc-r Zeka Testi Sertifika programına katılarak e devlette sorgulanan üniversite onaylı Wisc-r Zeka Testi Uygulayıcı Eğitimi sertifikası sahibi olabilirsiniz. Kayıt formunu doldurarak hemen başvuru yapabilirsiniz. Eğitim içeriğini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Bize Ulaşın